By Katarína Sedláková

Vnútrajšok a vonkajšok u Bernharda Waldenfelsa  (3/2007, ročník 3)