By Katarína Rajtíková

Pyrrhón ako grécky Budha?  (4/2018, ročník 14)

Masarykova kritika Schopenhauerovej filozofie pesimizmu v diele Ideály humanitní  (4/2018, ročník 14)