By Jaroslava Kunschova

Búrka, Búrka, búrka  (2/2005, ročník 1)

V bielych heslách  (1/2006, ročník 2)

Psychológia a fenomenológia – paradoxná štruktúra  (1/2006, ročník 2)