By Ivana Václaviková

Miera genderovej identifikácie ovplyvňuje dôsledky ohrozenia sociálnej identity pre pracovnú pamäť  (4/2011, ročník 7)

Percepcia reakcií sociálneho prostredia u slobodných žien  (3/2011, ročník 7)

Feministická identita ako protektívny faktor pre budúci vzťah?  (2/2011, ročník 7)