By Erika Juríková

Úvodník  (1/2015, ročník 11)

Štyri plus jedno prvenstvo klasického filológa  (1/2015, ročník 11)

Hľadanie pravdy  (4/2008, ročník 4)

Filozofia v Hornom Uhorsku  (1/2010, ročník 6)

Dobrý vladár sa rodí alebo sa takým stáva výchovou?  (2/2011, ročník 7)

História ako zrkadlo  (2/2011, ročník 7)