By Daniel Pastirčák

Bázeň a chvenie podľa Jóba  (3/2014, ročník 10)