By Anthony J. Steinbock

Chudobný fenomén. Marion a problém dávania  (4/2009, ročník 5)