By Andrea Božeková

Sociálny kapitál ako prevencia negatívnej agresivity adolescentov  (4/2014, ročník 10)