By Alexander Gregor

Romantická láska z pohľadu sociálnej neurovedy  (4/2013, ročník 9)