By Albert Veľký

Predmet a povaha teológie  (3/2018, ročník 14)