banner 4-20154│2015

Úvodník
Peter Fraňo

Štúdie
Róbert Karul: Vnímanie a obrazotvornosť v piatej Prechádzke snívajúceho samotára
Tomáš Károly: Tri interpretácie Humovej teórie príčinnosti a problém falošných príčin
Bratislav Motýľ: Heideggerov koncept myslenia v inom počiatku a výklad základných vzťahov v otvorenom poli
Jiřina Havlová: Adaptace klasického konceptu imitatio v díle George Puttenhama: neologismy, synonyma a transliterovaná slova
Kinga Izsóf Jurásová, Marián Špajdel: Estetické hodnotenie fotografie ako komunikačného nástroja na internete

Eseje
Anna A. Hlaváčová: O Ariane Mnouchkine a jej umení
Andrej Rozemberg: Akedat Yitzchak a morálne záväzky

Recenzie
Magdaléna Wesserlová: Teória sociálnej spravodlivosti J. Rawlsa v kontexte súčasnosti
Aneta Šuppová: Bolesť, ktorá oslobodzuje
Marek Čikel: Filozofia a deti, deti a filozofia
Peter Fraňo: Univerzita ako domov „vydedencov sveta“
Nina Zwiefelhoferová: Román, ktorý (ne)stavia na overených princípoch
Shane Tatiana Sabová: Závislosť
Anna A. Hlaváčová: Vatikánske múzeá v 3D kine

Supplementum
Eva Peterková: Thomas Reid and Notion of Common Sense

Art & Critique

Štúdie
Petra Baďová: K existenciálnej semiotike prechodu (cez prah)
Jozef Žilinek: Prevádzka v kultúre