4│2023

Úvodník
Peter Šajda

Štúdie
Michal Zvarík: Hanba a resentiment
Martina Kastnerová: Quò me fata vocant: Philip Sidney, čtenář knih emblémů?

Esej
Branislav Malík: Cesta ako metafora ľudského života

Preklad
Lev Šestov: Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – VIII. a IX. kapitola

Recenzná štúdia
Peter Daubner: Od imperiálneho spôsobu života k ekologickému socializmu

Recenzie
Reginald Adrián Slavkovský: Hovorí Pán Boh po čínsky?
Juraj Dragašek: Richard Dawkins v kocke
Eva Sládeková: Listy v hlbokých prúdoch
Helena Jucková: Späť k otázke ženskosti – čo skúma feministická fenomenológia?
Milan Krajčír: Čo znamená byť ľudskou bytosťou

Supplementum
Marianna Abrahamyan: Smrt reality v technizovaném světě