3│2015banner 3-2015

Úvodník
Reginald A. Slavkovský a Jaroslava Vydrová

Štúdie
Peter Fraňo: Ciceronov preklad Platónovej Politeie (562c-563e) v spise De re publica (I, 66 – 67)
Zuzana Zelinová: Pamäť ako múza: alétheia medzi enthusiasmom a epistémé
Matúš Koločik: Duchovné cvičenia. Michel Foucault a Pierre Hadot
David Černín: Can Philosophy of Science Inquire into History?
Jana Podroužková: Personal Identity in Enhancement

Recenzie
Andrea Tureková: Pohľady na súčasnú frankofónnu literatúru Karibiku
Juraj Dragašek: Päť dejinnofilozofických štúdií
Nina Zwiefelhoferová: O histórii bez pátosu

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium

Galéria
Norbert Lacko: Rastislav Podhorský: Nevynechané

Academia_Debate
Matúš Porubjak: Mráz prichádza odvšadiaľ