3│2020

Úvodník
Anton Vydra

Štúdie
Peter Šajda: Teória lásky Majstra Eckharta. Od henológie
k etike II
Adéla Rádková: „Víte, co je to parlament? Něco mezi muzeem a operou.“ Společná schůze Federálního shromáždění 29. listopadu 1989

Preklady
Markéta Poledníková: Ke 120 letům od smrti V. S. Solovjova
Vladimir Sergejevič Solovjov: Morální filosofie jako samostatná věda. Úvod k Ospravedlnění dobra
Vladimir Sergejevič Solovjov: Morální smysl života v jeho předběžném chápání. Předmluva k prvnímu vydání Ospravedlnění dobra
Vladimir Sergejevič Solovjov: Předmluva k druhému vydání Ospravedlnění dobra

Profil
Milan Petkanič: Prebudiť v sebe túžbu po hľadaní zmyslu. Existenciálna analýza a logoterapia Viktora Emila Frankla

Recenzie
Ondrej Hriadel: Heidegger v kontexte súčasnej doby
Zuzana Zelinová: Aischinés zo Sfétta: malý alebo veľký sókratik?
Jana Juhásová: Čo majú futbal, totalitné režimy a demokracia spoločné s literatúrou?

Supplementum
Stephano L. Ayo: How Should I Write a Research Paper?

Art & Critique

Galéria
Silvia L. Čúzyová: Maliarske sympózium Moravany – Resuscitácia tradície