1│2018
027d86fe-bdd1-4e1b-899d-4a5a01ef7b0f

Úvodník
Reginald Adrián Slavkovský

Štúdie
Adéla Rádková: Teorie republikanismu v Listech federalistů
Šárka Fleischmannová: Klasifikace vědění v Obraně básnictví Philipa Sidneyho
Daniela Glavaničová, Alžbeta Kuchtová: Metajazyk a intertextualita vo filmoch Woodyho Allena

Esej
Róbert Karul: Tri metafory divadla v Plótinových rozpravách O prozreteľnosti

Recenzná štúdia
Michal Zvarík: Etika ako prvá filozofia podľa Pierra Hadota

Preklad
Michel Deguy: Nečakaný život – v La vie subite (úryvky z diela)

Supplementum
Martin Jabůrek: Kdy nastáva smrt. Problémy kritérií
Magdaléna Steinhauser Wesserlová: Hayekova negatívna sloboda a donútenie

Recenzie
Andrej Kalaš: Prolegomena alebo pozvanie k čítaniu Platónovho Gorgia
Petra Baďová: Nový výskum starých príbehov
Silvia Kaščáková: Nočná mora jednej bábiky

Art & Critique

Galéria
Žofia Dubová: Prieskumníci slobody
Žofia Dubová: Aspect / Prospect