1│2021

Úvodník
Matúš Porubjak

Štúdie
Zuzana Zelinová: Umenie čítať ľudský charakter v sókratovskej filozofii
Juraj Dragašek: Kierkegaard a Jaspers o tlači, subjektivite a komunikácii, s ohliadnutím na Balzaca
Peter Šajda: Medzi kultúrou a politikou. O prekladoch Kierkegaarda do jazykov sveta
Martina Kastnerová: Johannes Crato: zapomenutý mentor Philipa Sidneyho?

Eseje
Peter Fraňo: Antické reflexie o pandémii ochorenia COVID-19
Rastislav Podhorský: Osobné a neosobné v tvorbe Petra Jánošíka

Recenzná štúdia
Emil Višňovský: O našom akademickom bytí

Preklad
Franz Brentano: O kráse

Recenzie
Jakub Huba: Dejiny videnia Heinricha Wölfflina
František Škvrnda: Filón Alexandrijský medzi Jeruzalemom a Athénami
Katarína Ihringová: Inteligencia obrazu a jazyk dejín umenia
Milan Petkanič: Existenciálna analytika zúfalstva. K slovenskému prekladu knihy S. Kierkegaarda Choroba na smrť

Art & Critique

Galéria
Silvia L. Čúzyová: Hommage á Lawrence Carroll

Supplementum
Michal Bizoň: Fragmenty o odchádzaní. List Teodorovi Münzovi