1│201200000034

Editorial
Peter Tavel

Research Articles
Matúš Porubjak, Rastislav Duriš: Osobnosť gréckych hrdinov z pohľadu modernej psychológie
Jiří Stodola: Věda a počátky vesmíru: Ke vztahu kosmogonie a přírodní vědy
Vladimír Ješko: Raný Sartre a problematika sociálních rolí

Translations
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 8. otázka, 1. – 4. článok
Yirmiyahu Yovel: Mladý Hegel a duch judaizmu (2. časť)

Profile
Jana Trajtelová: Anthony Joseph Steinbock: Generativita, generatívna fenomenológia a fenomenológia osobných emócií

Essays
Matúš Porubjak: Athény a Solón – duch zákonov
Michal Slaninka: Prirodzený svet ako psychoterapeutický problém I.

Reviews
Daniel Ďuriš: Palackého zrkadlo dejín
Peter Fraňo: Encyklopédia života antického človeka
Gabriel Pirický: Stredoveký judaizmus
Daniela Škulová: História slovom i obrazom
Tatiana Sabová: Oslobodenie k vlastnému životu

Art & critique

Gallery
Marián Struhala: Mesiac na Mesiaci

Essay
Miroslava Jaššová: Opát Suger v predstave Panofského a Kidsona: Dva pohľady na problém vytvárania konceptu umeleckého diela v stredoveku

Supplementum
Natália Mikušková: Alica v krajine zázrakov – zrodenie ženy)

InfoScience
Zabudnite na výchovu – šetrite deťom na plastiku! alias Obľúbení pekní bitkári