Tagged Platoʼs Diotima

Význam ženských postáv v sókratovskej filozofii  (3/2018, ročník 14)