From ročník 7

Chlapčenské zoskupenie  (4/2011, ročník 7)

Chcem niečo, čo môže žiť s človekom  (4/2011, ročník 7)