From ročník 6

Na horách nerastú, v poli ich nesejú… ľudské práva  (4/2010, ročník 6)

Česká Danielle Steelová (dielo F. Koukolíka) II.  (4/2010, ročník 6)

Slovenský environmentalizmus  (4/2010, ročník 6)