By Tomáš Juričkov

Psychológia – psychická mechanika alebo poetika života  (2/2009, ročník 5)