By Stanislav Olejár

Esenciálna osamelosť: dielo a autor v myslení Mauricea Blanchota  (4/2014, ročník 10)