By Peter Megyeši

Domov, ktorý mohlo vidieť len oko umelcovo  (3/2012, ročník 8)

Medzi slovom a obrazom v slovenskom vizuálnom umení  (2/2013, ročník 9)