By Paul Thagard

Emocionálna koherencia náboženstva  (4/2014, ročník 10)