By Otakar Horák

Morálne konanie filozofov a etikov z pohľadu experimentálnej filozofie  (3/2012, ročník 8)

Peniaze ako zdroj šťastia v našich životoch?  (2/2013, ročník 9)