By Oliver Sitár

Základné znaky metafyziky Jána Dunsa Scota  (4/2008, ročník 4)

Pojem intuitívneho poznania vo vrcholnej scholastike  (2/2011, ročník 7)

Sloboda z rôznych uhlov pohľadu  (3/2012, ročník 8)