By Miroslava Krajčovičová

Globalizácia po česky  (1/2011, ročník 7)