By Miroslav Vaško

Wittgensteinova mystická skúsenosť s nevypovedateľným  (4/2010, ročník 6)