By Michal Kutáš

Rozhovor o slnku a údolí  (2-3/2006, ročník 2)