By Marek Krcha

Prirodzenosť človeka v čínskej filozofii  (3/2014, ročník 10)