By Katarína Ha Dacová

Étos – minulosť, prítomnosť a budúcnosť  (2/2013, ročník 9)