By Július Selnekovič

Tá kniha možno nie je bestseller  (2-3/2006, ročník 2)