By Jerrold J. Katz

Oblasť sémantiky  (3/2010, ročník 6)