By Ján Šipöcz

Traumy sa vynárajú z tmy  (3/2010, ročník 6)