By Ján Kralovič

Od videnia k zviditeľňovaniu (K tvorbe Juraja Gábora)  (1/2016, ročník 12)

Filozofia videnia v tvorbe Mauricea Merleau-Pontyho  (1/2010, ročník 6)

K možnostiam využitia Merleau-Pontyho Filozofie videnia pri interpretácii obrazu. S prihliadnutím na dielo Paula Cézanna  (2/2010, ročník 6)

Fotografia ako „posmrtná maska“. Príspevok k vzťahu fotografie a performance  (4/2011, ročník 7)