By Idelle J. Gallagherová

Bergson o uzavretej a otvorenej morálke  (4/2010, ročník 6)