By Hedviga Marcinková

Dokonalé priateľstvo  (3/2008, ročník 4)

Metóda diairesis v Platónovom dialógu Sofista (218c – 221b)  (1/2009, ročník 5)

Ľudská túžba po uznaní a fenomén otroctva v procese vývoja sebavedomia u G. W. F. Hegla  (2/2010, ročník 6)