By Gaston Bachelard

Bdelí spáči – snenie pri vedomí  (4/2013, ročník 9)