By Eva Bednáriková

Slovenský environmentalizmus  (4/2010, ročník 6)