By Elvira Golomboši

Chcem niečo, čo môže žiť s človekom  (4/2011, ročník 7)