By Edita Príhodová

Jozef Kútnik-Šmálov za spojenie náboženstva a kultúry  (3/2012, ročník 8)