By Dezider Kamhal

Wittgensteinovo filozofovanie  (1/2009, ročník 5)