By Branislav Motýľ

Základné aspekty skúsenosti  (4/2016, ročník 12)

Heideggerov koncept myslenia v inom počiatku a výklad základných vzťahov v otvorenom poli  (4/2015, ročník 11)

Teológia – praktická veda  (4/2008, ročník 4)