By Bibiana Kahánková

Aktuálnosť biblických postáv  (2/2011, ročník 7)