By Beata Urblíková

Fronésis v kontexte Platónovej Ústavy  (1/2017, ročník 13)

Obec svíň – ideálna obec  (3/2014, ročník 10)