By Adam Balušík

Čo je filozofia?  (1/2009, ročník 5)