3│200800000014

Editorial
Daniel Grúň 

Research Articles
Hedviga Marcinková: Dokonalé priateľstvo
Andrej Démuth: Kde je priestor? 

Translations
Emmanuel Levinas: Jacques Derrida – Úplne inak 

Supplementum
Matúš Porubjak, Anton Vydra: Zoznam skratiek vybraných antických autorov a ich diel
Pavol Trúsik: Rozklad reality u Ballu a Shakespeara. Literárno-filozofická esej
Peter Tavel: Teórie starnutia zdôrazňujúce biologický aspekt 

Reviews
Martin Garek: Spoločnosť troch rádov
Anton Vydra: O performancii čítania
Slávka Démuthová: Svet v nás a okolo nás
Lucia Čopíková: Výchova detí a rodičov
Tatiana Sabová: Ktorou z postáv som? 

Art & critique 

Gallery
Daniel Grúň: Richard Seneši – Vstúpiť sochou do krajiny 

Reviews
Renáta Kišoňová: Päť lotrov