2│2019

Editorial
Zuzana Zelinová a Alžbeta Kuchtová

Research Articles
Thomas Clément Mercier: Uses of “the Pluriverse”: Cosmos, Interrupted – or the Others of Humanities
Beatrix Susanne Lepis: Úzkosť ako kolektívna základná nálada (Grundstimmung) novoveku
Adam Lovasz: Libertarian Marxism: Reality or Illusion?
Vojtěch Ondráček: Úvod do kritické teorie sportu

Essay
Katarína Sklutová: Človek verzus stroj: „strojové učenie“ a jeho vplyv na modernú spoločnosť

Profile
František Škvrnda ml.: Maximos z Tyru

Translation
Maximos z Tyru: O Sókratovom daimoniu

Supplementum
Štefan Zolcer: A. N. Whitehead o vzdelávaní a náboženstve

Reviews
Dominik Kulcsár: Tragédiou k uzdraveniu
Alžbeta Kuchtová: O masách pre masy
Zuzana Zelinová: Dialóg medzi Ja a Ty ožíva