1│201000000007

Editorial
Reginald A. Slavkovský

Research Articles
Ján Kralovič: Filozofia videnia v tvorbe Mauricea Merleau-Pontyho
Petra Hroncová: Rozvíjanie problému telesnosti. Merleau-Ponty, Patočka a Barbaras

Translations
Herbert Paul Grice: Logika a konverzácia Renaud Barbaras: Od fenomenológie vnímania k ontológii života
Renaud Barbaras: Od fenomenológie vnímania k ontológii života

Reviews
Peter Tavel: Manželské spolužitie a jeho problémy
Slávka Démuthová: Tisíc dôvodov na sto rozchodov
Tatiana Sabová: Poznám svojho partnera?
Erika Juríková: Filozofia v Hornom Uhorsku
Martin Garek: Kauza katari
Ján Mičko: Paralelné svety dvoch konvertitov

Art & critique

Gallery
Zuzana Malenková: Dojem, predstava alebo názor
Zuzana Kaščáková: Kódová ilustrácia

Essay
Peter Mačaj: Literárna skúsenosť. Ivan Kadlečík a Maurice Blanchot

Reviews
Renáta Kišoňová: Hera a Leander (Príbeh o plynutí času)
Silvia Kaščáková: Prítomnosť verzus minulosť
Jaroslava Vydrová: Hľadanie zla (aj dobra)