1│2019

Editorial
František Novosád

Research Articles
Martina Kastnerová: Rozpravy o životě a smrti: Sidneyovi, Mornay a Shakespeare
Andrea Tureková: Od idealizovanej vízie k degradovanému objektu: obraz hrdiniek cez prizmu rozprávača v románoch abbého Prévosta
Vladimir Đurić: L’image de la France et de Paris dans les écrits de Paul Valéry 
Věra Patočková: Volný čas a práce v proměnách času
Peter Mačaj: Smrť subjektu ako predpoklad čistého zakúšania podľa Georgesa Bataillea

Archivalia
Helmuth Plessner: Predmet filozofickej antropológie

Reviews
Emil Višňovský: Ku kritike filozofického poradenstva
Matúš Porubjak: Kozmológia kozmogónie
Jana Juhásová: O železničiarovi a koze. Umenie podľa Dušana Dušeka
Eva Sládeková: Dve tváre neúspešného konceptu

Supplementum
Jana Trajtelová: BODYMIND: Niekoľko poznámok ku vzťahu vedy a spirituality

Art & Critique
Romana Javorčeková: Filmový dialóg s minulosťou v reflexii dokumentárnych filmov Okupácia 1968 a Môj neznámy vojak
Romana Javorčeková: V osídlach pamäti. Od každodenných záznamov po dokumentárny film. Rozhovor s Annou Kryvenko
Obrazová príloha (k filmom)

Gallery
Andrej Haršány: Od figúr k pohybu
Jaroslava Vydrová: Kráčam smerom k materiálu. Rozhovor s Andrejom Haršánym